400 jaar Arabisch in Nederland

In 2013 wordt herdacht dat Nederland en de Arabisch Wereld vierhonderd jaar geleden officiële universitaire betrekkingen in taal en cultuur aanknoopten. Daarmee was Nederland een van eerste Benelux landen en een van de eerste Europese landen dat relaties aanknoopte met de Arabisch Wereld op dit gebied. Atlasbridges/Go Arabic i.s.m haar parnters o.a Universitaire Bibliotheken Leiden, het Academisch Historisch Museum, Rijksmuseum van Oudheden en gemeente Leiden  willen dit gegeven nemen als leidraad of rode draad voor hun activiteiten voor het school jaar 2013/2014. Atlasbridges samen met haar partners zal dit jaar en de komend jaar haar activiteiten zoveel mogelijk onder deze ‘vlag’ plaatsen. Het activiteitenprogramma van Atlasbridges/Go Arabic voor de komend jaar zal vanuit 400 jaar onderlinge banden aandacht schenken aan diverse aspecten van de taal,cultuur, geschiedenis, tussen Nederland en Arabisch Wereld.

Vanzelfsprekend staan we stil bij de ontwikkelingen van de taal, cultuur de afgelopen vierhonderd jaar. We vinden het echter belangrijker om het oog gericht te houden op de toekomst; tenslotte wonen er 500.000 mensen van Arabisch afkomst in Nederland. Wat kunnen Arabieren en Nederlanders van elkaar leren op taal,cultureel, sociaal, economische gebied? De activiteiten moeten ervoor zorgen dat deze twee gemeenschappen een nieuwe kijk op hun relatie en hun gezamenlijke geschiedenis krijgen.

De ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen tussen de Arabisch Wereld en Nederland biedt de mogelijkheid in elkaars taal,culturele rijkdom te delen en is bovendien een voorwaarde om deze geschiedenis op een nieuwe basis voort te kunnen zetten en een manier te vinden om een harmonieuze multiculturele maatschappij te verwezenlijken. Om dit project, dat de uitwisseling tussen deze twee gemeenschappen zal bevorderen, succesvol te laten verlopen, is het van doorslaggevend belang contacten te leggen, te ontwikkelen en te onderhouden met organisaties,universiteiten van beide regio’s.

‘400 Jaar Arabisch in Nederland’ heeft enerzijds als doel te laten zien hoe deze ontmoeting verlopen is en de belangrijkste gebeurtenissen daarvan in herinnering te brengen, anderzijds wil het de gezamenlijke geschiedenis herdenken en eren, door de organisatie van verschillende manifestaties in een aantal grote steden in Nederland en Arabisch Wereld.

In 2013/2014 zal Atlasbridges/Go Arabic samen met haar partners veel projecten starten. Op het gebied van taal, cultuur, economie, onderwijs en Toerisme in samenwerking met haar partners. Deze projecten zullen een impuls geven aan de relatie tussen Mena regio en Nederland. Zo zal het officiële startschot van het Instituut van de Arabische en Islamitische Wereld (IAIW) de hoofdakte zijn van alle festiviteiten rondom deze thema.

Kijk Voor meer informatie over de viering van 400 jaar Arabisch in Nederland op www.goarabic.org