Plan simpel en snel je ideale Samenwerking deal

en ontvang een vrijblijvende offerte op maat.

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN

+ Per doelgroep/sub-doelgroep

+ Op basis van Speciale wensen of budget

+ Per gebied/zone of regio.

+ Per sector, niveau etc.

+1,379,500 Migrant en Kennismigrant

800,000 Locale achterban

160 Nationaliteit

+/- 76.000 Student

+ 50 Landen

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van een aangesloten organisatie? Dan kunt u hier uw klacht indienen online of per brief.

Statushouders-Gemeente

Tevredenheid onderzoek over de dienstverlening van de gemeente t.o.v haar Statushouders.

400 jaar Arabisch in Nederland

In 2013 wordt herdacht dat Nederland en de Arabisch Wereld vierhonderd jaar geleden officiële universitaire betrekkingen in taal en cultuur aanknoopten.

50 Jaar Marokkaanse Migratie

Het Landelijk Initiatief “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” is opgericht met als doel om uitgebreid stil te staan de migratiegeschiedenis van Marokkanen.

AtlasBridges

AtlasBridges is een internationaal non- profit organisatie die een bijdrage levert aan de maatschappij middels educatieve, culturele, sociale en wetenschappelijke activiteiten en projecten. Stichting Atlasbridges is anno 2005 opgericht en is momenteel actief met drie centra een in Nederland,een in Marokko en een in Jordanie. De centra worden ondersteund door de Atlasbridges Instituut en Atlasbridges Internationaal. Verder maakt de studentenorganisatie Atlasbridges onderdeel uit van de Stichting Atlasbridges.
Met haar deskundigheid en pro-activiteit is Atlasbridges een voorloper in competentieontwikkeling en mensenhulp en vervult zij een brugfunctie in het realiseren van eenheid in verscheidenheid, synergie, innovatie, interactie en dialoog tussen mensen en culturen. Zij is voorstander van diversiteit en besteedt ruime aandacht aan de realiteit van maatschappelijke pluriformiteit. Daardoor draagt zij tegelijkertijd bij aan de gemeenschappelijkheid en solidariteit in de samenleving.

PILOTE PROJECTEN

Op deze rubriek vindt u (relevante) informatie aangaande pilote proecten. Let op, de hier genoemde projecten zijn door atlasbridges geinitieerd. Informatie betreffend deze projecten zal met vooraankondiging worden gewijzigd. De projecten en hun data zijn dus altijd onder voorbehoud. Raadpleeg voor de zekerheid daarom ook de desbetreffende website.

ADVERTEREN + WERVEN EN SELECTIE

ONZE ETNO MEGA-DATABASE GEEFT ONS EEN UNIEK POSITIE
De afgelopen jaren is het aantal MBO, HBO en WO opgeleiden binnen de diversiteitsdoelgroep toegenomen. Uw bedrijf zou dit multiculturele talent graag benaderen, maar weet niet goed hoe. Atlasbridges instituut beschikt over een uitgebreid intercultureel netwerk en kandidatenbestand en benadert nieuwe werknemers op een persoonlijke manier. In samenwerking met onze adviseurs kunt u uw wervings- en selectiebeleid afstemmen op de diversiteitsdoelgroep en ervoor zorgen dat de vacature door een kandidaat wordt ingevuld conform de gestelde kwaliteitseisen en met de juiste competenties. Op basis van een vaste aanstelling of door middel van detachering.

Emoena – Leiderschap

Leiderschap in een multireligieuze context

Kennis delen, vaardigheden aanleren, attitudes veranderen

Emoena – Leiderschap in een multireligieuze context – richt zich op mensen die in hun professionele bezigheden veel met levensbeschouwelijke diversiteit te maken krijgen en hun leiderschapskwaliteiten willen versterken. Deze opleiding beoogt een unieke mix van religieuze voorgangers (rabbijnen, pandits en dominees…), geestelijk verzorgers, docenten levensbeschouwing en ambtenaren van lokale en centrale overheid (politie, gemeente, ministeries).
Van oktober 2020- juni 2021 krijgen de deelnemers (max. 32) les van prominente academici, ervaringsdeskundigen, topambtenaren en religieuze leiders. Op unieke locaties leren ze over de religie in Nederland, vergroten hun religieuze geletterdheid, versterken hun interlevensbeschouwelijke competenties en profileren zich als leiders klaar om de uitdagingen van de multireligieuze context het hoofd te bieden. Daarnaast leren ze ook van elkaar, tijdens de programma dagen en door middel van praktijk gerichte groepsprojecten. Emoena Nederland biedt een unieke ervaring waar we musea, kerken, tempels, synagogen, moskeeën, en universiteiten bezoeken, waarbij zowel ruimte is voor eigenheid als openheid.

Word lid, AtlasBridges wordt door haar breed achterban gezien als een keurmerk.

Beste Domateurs, Wees alert voor dubieuze organisaties en hun malafide praktijken. 

Zij gingen u voor:

Wil jij een samenwerking aan gaan met AtlasBridges? Lees deze rubriek bestaande uit een reeks interviews, met partners waarin zij hun praktische ervaring delen. Ze zijn handig voor zowel de voorbereiding als wat u te wachten staat .

Steun ons!

Het aantal mensen die maken gebruik van onze hulp en diensten groeit. Daarom investeert AtlasBridges in onderzoek, voorlichting en zorg. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van jouw giften. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol. Steun AtlasBridges!

Onze partners:

Landen, ministeries, bedrijven en instellingen waar wij mee samenwerken.