Atlasbridges werkt al sinds meer dan 15 jaar samen met organisaties in andere landen.
Wij vinden het belangrijk ervaringen en kennis te delen met andere landen. Enerzijds om de goede ervaringen uit Nederland te delen met buitenlandse organisaties en om te leren van de aanpak in andere landen.
Atlasbridges Netwerk- is  gericht op sociale inclusie en is in 2010 opgezet. Organisaties en individuen kunnen lid worden van het netwerk, dat in de tussentijd meer dan 180 leden uit 32 landen heeft. Het netwerk heeft als doel om het leven van kwetsbare groepen – zoals migranten, jongeren, vluchtellingen in risicosituaties,- kwalitatief te verbeteren. Zo organiseert het netwerk seminars en trainingen, ontwikkelt handleidingen voor het werken met kwetsbare groepen en informeert beleidsmakers over ontwikkelingen in de praktijk.
Het netwerk werkt samen met onderzoekers, beleidsmakers, politici, belangenorganisaties en iedereen die een bijdrage levert aan deze kwetsbare groepen. Het netwerk is betrokken bij diverse Europese projecten op het gebied van migratie, re-integratie etc.

Internationale Projecten
Sinds 2010 is Atlasbridges initiator en coördinator van Internationale projecten en samenwerkingsverbanden die zich richten op sociale integratie van gemarginaliseerden. In dit verband werken we samen met meer dan 300 organisaties uit ieder land van de Europese Unie en buurlanden zoals Marokko, Jordanie, etc.
De projecten richten zich op kennisoverdracht, training, ontwikkeling van standaarden en richtlijnen en het beïnvloeden van beleid.