Wij zijn een nationaal, regionaal en international inspectiebureau op het gebied van Diversiteit en Inclusie, dat audits en certificeringen uitvoert.

Onze activiteiten zijn o.a.: Auditeren, Inspecteren, Certificeren van bedrijven, Gemeenten, Ministeries en NOG’s die zich diverse en inclusieve willen profeliren.

Onze gespecialiseerde audit medewerkers voeren de inspecties en rapporteren over de aangemelde kandidaten, bij de inspecties wordt gekeken naar:

  • Erkenning
  • Organisatie
  • Kwaliteit
  • Rapportage
  • Inspectieverslag

Atlasbridges hanteert verschillende typen certificering namelijk:

  • Bedrijfscertificering
  • Dienstcertificering

Audit Procedure

De Audit Procedure is geschetst in het volgende diagram en beschrijft het volgende:

1. Voor- onderzoek

Er wordt een vooronderzoek uitgevoerd waarbij het bedrijf, gemeente, ministerie, organisatie en de diensten van het bedrijf worden beoordeeld.

2. Oriëntatie audit

Pre-audit wordt uitgevoerd waarbij alles plaatselijk wordt beoordeeld. Hierbij wordt naar het bedrijf, gemeente, etc. gekeken, het personeel, organisatie etc.

3. Uitwerking werkplan

Op basis van de Pre-Audit wordt er een werkplan opgesteld waar alle aandachtspunten, tekortkomingen e.d. waar het bedrijf, gemeente, etc. aan moet werken voor de Audit.

4. Audit

Audit wordt uitgevoerd. Waarbij zowel de documentatie als de implementatie wordt beoordeeld.

5. Rapport

Na de Audit worden alle bevindingen gerapporteerd.

6. Implementatie

De rapportage wordt beoordeeld en geïmplementeerd. Indien de procedure conform ons Diversiteit en Inclusie gedragscode is beoordeeld wordt er een certificaat uitgegeven.