In het kader van “10 jaar Statushouderschap” en voor onze 10 jaar evaluatie. Hebben AtlasBridges en Statushouders besluiten een onderzoek te starten om een beeld en inzicht kunnen krijgen wat bij De Statushouders opkomt als hij/zij aan zijn/haar gemeente denkt.
Deze Enquête campagne loopt t/m 01 februari 2021: tot dan kunnen ideeën of verbeteraspecten zelf oplossingen worden vermeld op onze website: Statushouders.org
Op basis van de vermelde reacties, ingevulde enquêtes zal in februari een analyse en ook een vast actieplan worden opgesteld die met het afsluiten van de campagne van start kan gaan.
Bij de afsluiting van de campagne zal naast een persconferentie het onderzoek aan de burgermeesters worden overhandigd.
N.B: Deze enquête bestaat uit een bladzijde en zal ongeveer 5 min van uw tijd in beslag nemen.

Uw geslacht

ManVrouw

Wat is uw leeftijd? (verplicht)

In welke gemeente woont u?

"Anders, namelijk:"

Klantgerichtheid:De gemeente is bekend met de verwachtingen van haar statushouder en geeft daar invulling aan.

Imago:De gemeente heeft naar buiten toe een professionele uitstraling.

Betrouwbare uitstraling:De gemeente heeft een betrouwbare uitstraling.

Transparantie:De gemeente is toegankelijk, makkelijk benaderbaar en informatie is bij de juiste personen beschikbaar.

Kwaliteit van besluiten:De kwaliteit van de besluitvorming is bijzonder hoog.

Respect en gelijkwaardigheid:De gemeente behandelt onze als een gelijkwaardig burger, en heeft engagement bij onze problemen.

Toegankelijkheid,openheid:Medewerkers zijn gemakkelijk benaderbaar.

Communicatie:Met medewerkers hebben we een open, eerlijke band.

Vragen met betrekking tot de coronamaatregelen

Heeft u gebruikt gemaakt van de steun van uw gemeente tijdens Coronacrisis?

JaNee

Hoe makkelijk was het om u te helpen?

Hoe verliep de communicatie met de gemeente tijdens Lockdown?

Hoe heeft u de inhoudelijke kwaliteit van de begeleiding van de gemeente voor tijdens en na de Lockdown ervaren?

Welke sterwaardering krijgt de gemeente voor haar dienstverlening?

Is er nog iets wat verbeterd moet worden aan de dienstverlening van uw gemeente m.b.t Statushouder? (Denk hierbij aan tips over de communicatie, organisatie, etc)

Voor meer info en vragen zijn wij dagelijks te bereiken via:
Telnr:020-7851597 ; 0642814941
E-mail: info@statushouders.org
Hartelijk dank voor uw waardevolle bijdrage.