Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Waarom een studiereis?

Kennis vormt steeds meer het sleutelwoord voor het succesvol opereren van bedrijven, overheden en organisaties. En ook in het ontwikkelingsproces van individuen. Maar kennis veroudert snel. Bijblijven wil zeggen: oriënteren, de blik verruimen en zoeken naar nieuwe ideeën en mogelijkheden. En vooral leren van anderen die meer ervaren en expertise heeft op bepaald gebied en sector. Het is daarom noodzaak en geen luxe.

Studiereizen zijn daarbij een uiterst effectief hulpmiddel. Het biedt de gelegenheid om in korte tijd intensief te reflecteren op een specifiek thema of vraagstuk. Door een paar dagen weg te zijn, is het ook effectiever. Naast het opdoen van inspiratie is een studiereis dé gelegenheid bij uitstek om uw netwerk op doeltreffende wijze uit te breiden.

Naast studiereizen begeleidt het Atlasbridges Instituut ook internationale delegatiebezoeken, handelsmissies, matchmaking en internationale samenwerking naar de hele Arabische en Islamitische Wereld.

Soorten Studiereizen

Reis op maat:

Bij studiereizen in opdracht worden reizen op maat ontwikkeld. Voor uw organisatie of bijvoorbeeld een groep deelnemers die samenwerken binnen een project. Ze zijn dan ook heel geschikt om binnen een project gezamenlijk op stap te gaan – als start-up of lopende een project – en met elkaar te reflecteren.

De ervaring leert dat dit een erg goed effect heeft op onderlinge verhoudingen en de samenwerking ten goede komt.
Het spreekt voor zich dat bij een maatwerkreis er een maximale vrijheid is bij de samenstelling van de inhoud en het programma.

Open Studiereizen:

Naast maatwerkreizen organiseert Atlasbridges Instituut ook regelmatig studiereizen met open inschrijving. Deze reizen bieden de mogelijkheid om alleen of met een kleine groep deel uit de organisatie te nemen. Doordat er ook deelnemers zijn uit andere organisaties, ontstaan er mogelijkheden voor dialoog en uitwisseling van kennis en inzichten met de andere deelnemers. Deelname aan een studiereis met open inschrijving is ook heel geschikt als ‘voorverkenning’ op een maatwerkreis. U ontvangt een deel van de kosten terug als de studiereis wordt gevolgd voor een maatwerkreis.

Inmiddels zijn al vele deelnemers met ons op stap gegaan en hebben een boeiende en leerzame studiereis meegemaakt. Deelnemers aan onze studiereizen zijn werkzaam bij de overheid, de maatschappelijke sector, gezondheidszorg en het bedrijfsleven.

Deelnemers Reacties:

“Het programma van de studiereis zat goed in elkaar. In een week tijd hebben we ontzettend veel gezien, gehoord en geleerd. Het was een vermoeiende maar ook zeer leerzame week! Ik ga de opgedane kennis vertalen naar de lokale situatie en dit opnemen in de beleidsnota die in het najaar zal worden vastgesteld.”

“Heel goed georganiseerd, alles verliep vlot, goede balans tussen inhoud, gesprek en netwerkmogelijkheden.”

Delegaties & Missies

Delegaties en missies reizen:

Atlasbridges organiseert, verzorgt en begeleidt handelsmissies, uitwisseling, internationale stages en samenwerking.

• Wij regelen de reis en verblijf, ontwikkelen het inhoudelijke programma en verzorgen en begeleiden de werkbezoeken
• Zowel voor delegaties naar de Arabische, Islamitische Wereld als delegaties naar Nederland
• Atlasbridges heeft goede contacten met ambassades en consulaten in 22 Arabisch land en 50 Islamitische land.
• Wij zoeken en regelen stageplaatsen in het kader van internationale uitwisseling.
• Via onze zusterorganisatie IAIW treden wij op als contactpersoon en intermediair voor zakelijke contacten.
• Matchmaking: Wij zoeken voor u de juiste counterparts voor samenwerking, uitwisseling of zaken

Heeft u vragen of wilt u een idee met ons bespreken. Bel ons op of stuur een email. Wij denken graag met u mee.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, schrijf onze een interesse e-mail en dan nemen wij je op onze bestandklanten. Heeft u vragen of wilt u een idee met ons bespreken. Bel ons op of stuur een email. Wij denken graag met u mee.

Voorbeelden uit buitenland:

Een groep leraren uit Tinghir-Marokko bezoekt Amsterdam en Utrecht.

• Atlasbridges Instituut heeft een uitwisselingsprogramma georganiseerd voor medewerkers uit de Jordaanse zorg. Twee verzorgende, een verpleegkundige, een fysiotherapeute en een manager zijn gedurende een week werkzaam geweest in verschillende organisaties in Noord-Holland.

• Voor een groep parlementsleden en ambtenaren uit Marokko heeft Atlasbridges een bezoek in Nederland georganiseerd. Zij kwamen zich oriënteren op de ondersteuning van de jeugd en het gezin in Nederland.

• Voor een groep leerkrachten uit Egypte heeft Atlasbridges ene studiereis georganiseerd. Zij bezochten brede scholen, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

• Voor een groep beleidsmakers uit Zweden is een reis georganiseerd door Engeland en Nederland met als thema de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

• Voor een groep uit Oman is een reis georganiseerd naar Nederland als oriëntatie op het onderwijs en jeugdbeleid in Nederland.

• Voor een delegatie uit Marokko is een studiereis georganiseerd op het thema jeugd en gezin, misbruik van alcohol en drugs en preventie.

Een eigen maatwerk studiereis

Bij de studiereizen in opdracht gaat het om reizen die speciaal op maat ontwikkeld worden. Voor uw organisatie of bijvoorbeeld een groep deelnemers die samenwerken binnen een project.

In de afgelopen jaren hebben wij voor veel verschillende opdrachtgevers studiereizen georganiseerd met uiteenlopende thema’s en doelen. Bij dat laatste kan worden gedacht aan excursies voor een bepaalde afdeling, het management team, maar ook voor een gehele dienst of de gemeenteraad.

Waar studiereizen ook voor worden gebruikt zijn excursies in het kader van een project start-up. Ze zijn dan ook heel geschikt om als groep binnen een project gezamenlijk op stap te gaan en met elkaar te reflecteren. Dit heeft een goed effect op onderlinge verhoudingen en komt samenwerking ten goede.

Maatwerkreizen worden specifiek afgestemd op uw situatie en wensen. In alle gevallen staan er twee elementen centraal:

• het leren van de situatie elders;

• het onderling daarover van gedachte wisselen en het verkrijgen van een ‘gemeenschappelijk gevoel’;

De ervaring tot nu toe leert dat dit goed werkt. Alle groepen die we tot nu toe begeleid hebben komen enthousiast terug. Bij een maatwerkreis wordt in onderling overleg met de opdrachtgever een programma samengesteld dat past bij het doel en de groep waar het om gaat. Indien gewenst kunnen wij de studiereis uitbreiden met een startconferentie voor de deelnemers of een ‘terugkom bijeenkomst’, waar de opgedane indrukken worden besproken. Tijdens de studiereis wordt ruimte gemaakt voor onderlinge reflectie.

Ook kunnen wij na de studiereis een project (bege)leiden waarin een vertaling plaatsvindt naar de eigen lokale situatie. Indien u dit aanspreekt, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag mee met u over uw ideeën en uitgangspunten en zullen dan met een passend voorstel komen

Voorbeeld van Maatwerkreizen

Enkele voorbeelden van reizen die door ons in opdracht zijn ontwikkeld en uitgevoerd:

• Een studiereis naar Marokko met als thema water, economie, natuur en recreatie.