Atlasbridges is van mening dat de effectiviteit van iedere individuele ontwikkelingsorganisatie vergroot wordt door samen te werken met andere organisaties. Atlasbridges werkt daarom:
Nationaal samen met andere Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, particuliere initiatieven en bedrijven op verschillende thema’s.
Internationaal samenwerking , met overheden, internationale organisaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Samen met jou?
Mensenrechtenorganisaties, vrouwenbewegingen, vakbonden en ontwikkelingsorganisaties, maar ook mensen binnen bedrijven, overheden en politiek.
En mensen als jij. Die zich ook verantwoordelijk voelen voor een rechtvaardige wereld en zich aan willen sluiten bij deze beweging. Klik hier om te weten te komen wat jij kan doen.