Steun ons

De liefdadigheid domein in Nederland en België kampt nog met veel problemen. De organisatie, betrouwbaarheid, kwaliteit en inzamelacties laten nog veel te wensen over. Daarom starten wij twee uitgebreide onderzoeken.

1. Veld-Onderzoek naar hoe deze organisaties zijn opgericht, en nog belangrijker: Hoe we deze organisaties transparanter en bonafide kunnen krijgen via een experiment pilot-project.

2. Acadimisch-Onderzoek.

De planning is om de onderzoeksresultaten in december 2019 te publiceren.

Crowdfunding-actie
Om dit onderzoek te financieren zijn we een Crowdfunding-actie gestart. De kosten zijn geraamd op €5.500. Omdat vele partijen hier in deze markt zijn betrokken en ze verspreid liggen over hele Nederland en Belgie. En deze instanties bezocht moeten worden, vallen de kosten hoger uit dan anders. Vandaar de keuze om dit onderzoek door middel van Crowdfunding te financieren.

Eindbestemming donatie
Met jouw donatie(s) worden onder andere de volgende zaken bekostigd:
webdesign en onderhoud van de website Atlasbridges.nl;
benodigde software, hardware en elektronica (zoals filmapparatuur);
bekostiging vertaalwerkzaamheden (van o.a. maatschapelijke-juridische decreten);
bekostiging research en bijbehorende publicaties (zoals onderzoeksartikelen) op het gebied Hulp & NGO’s ;
drukwerk (folders, flyers, posters en visitekaartjes) en andersoortig promotiemateriaal;
vrijwilligersvergoedingen;
gerechtskosten (waaronder griffierechten, kosten van het betekenen van de dagvaarding en de kosten van de advocaat) bij eventuele rechtszaken;
reiskosten, parkeerkosten en telefoonkosten;
alle overige uitgaven die nodig zijn om de Stichting te laten voortbestaan en haar statutaire doelstellingen te verwezenlijken.

Doneer nu!
Je kunt bij ons online doneren via iDEAL. In verband met de aan ons betaalsysteem gekoppelde verwerkingskosten is aan iedere donatie een minimumbedrag verbonden. Dit bedrag bedraagt € 1,20.

Alvast bedankt voor jouw morele en financiële support!

Stichting Atlasbridges |

Je kunt je donatie ook via internetbankieren of per acceptgiro naar het volgende bankrekeningnummer (ABN-AMRO) overmaken:

Atlasbridges

Bankrekeningnummer: 53.04.82.568

Crowdfunding-Actie

IBAN: NL61ABNA0530482568

BIC: ABNANL2A

KvK 34228278