Visie 2010-2015:

De interactie tussen de allochtone en autochtone te vergroten om wederzijds interesse en begrip te stimuleren en zo structurele veranderingen aan te brengen daar waar het noodzakelijk blijkt te zijn.

• Het beïnvloeden van de huidige beeldvorming over de Marokkaanse, de Arabische en de moslims gemeenschap in Nederland/Europa. Concreet omvat dit het doorbreken van de huidige negatieve beeldvorming en het bijdragen aan een meer evenwichtige en dus positieve beeldvorming.

• Een eerlijk inkomen. Een goede opleiding. Een goede Gezondheid,Een beter zorg, Veiligheid. En Vrijheid van meningsuiting. Miljoenen mensen ter wereld krijgen nog steeds niet waar ze recht op hebben. Atlasbridges zet zich in om basisrechten voor arme mensen mogelijk te maken.

• Lokale projecten in ontwikkelingslanden ondersteunen o.a Marokko,Jordanje,Turkje,Surinaam,Egypt,… het beleid van nationale en internationale overheden en organisaties beïnvloeden. En campagnes uitvoeren in eigen land. Deze aanpak stelt mensen in ontwikkelingslanden in staat op eigen benen te staan en is gericht op duurzaam resultaat. Ook toekomstige generaties profiteren van de vooruitgang.

• De basis van het werk van Atlasbridges is de samenwerking met partnerorganisaties in ontwikkelingslanden en hun netwerken. Maar ook de samenwerking met andere partijen wordt belangrijker. Atlasbridges speelt hierop in door actief te investeren in internationale krachtenbundeling.

Hoe meer mensen meedoen, hoe sterker we staan!