Missie 2018/2019 Atlasbridges

Voor het jaar 2018-2019 heeft Atlasbridges vijf subdoelstellingen als missie opgesteld, om ons doel tot uiting te laten komen: Atlasbridges wil haar leden op regionaal, nationaal en internationaal niveau sterker vertegenwoordigen, door meer contact met universitaire overlegorganen, landelijke organisaties en overkoepelende jongereninstanties. Op internationaal niveau streeft Atlasbridges naar hechtere samenwerking met internationale organisaties en overheden: Marokko,Jordanië, Egypt,Oman,Dubai,… Landelijke en regionale activiteiten

Tijdens de Atlasbridges-activiteiten zoeken we altijd naar Marokkaanse en Arabische islamitische karakteristieken en een meerwaarde van de activiteit. Het “Marokkaans,Arabisch-Moslim, Nederlander zijn” staat op de eerste plaats. Dit willen we bereiken door het organiseren van meerdere landelijke, groots opgezette activiteiten. Zie onze agenda. Identiteit & profilering

Atlasbridges streeft naar het promoten van de Marokkaanse en Arabische Islamitische cultuur en identiteit. Dit willen we in 2010-2011 meer naar voren brengen door middel van de activiteiten, nieuwsbrieven, digitale kaarten en de website. Daarnaast zal Atlasbridges een actieve houding aannemen met betrekking tot de duurzaam ontwikkeling, uitwisselingenprogramma’s en actuele maatschappelijke kwesties o.a: Gezondheid&zorg,Kinderenarbeid, Watermanagement&verwoestijning, ….

Erkenning door de gemeenten, overheden
De erkenning van Atlasbridges door gemeenten, overheidinstellingen is sinds 2003/1424 al een belangrijke taak geweest van het bestuur. Dankzij deze erkenning zijn velen activiteiten mogelijk geweest. Vanwege de vele voordelen van de erkenning, zal Atlasbridges dit doel behouden voor 2010-2011.

Inkomsten van Atlasbridges
In 2010-2011 zullen we wederom aandacht besteden aan het werven van sponsoren. Tevens wil het bestuur ervoor zorgen dat onze leden kunnen genieten van ledenkorting op producten en diensten van derden. Verder lanceert Atlasbridges op 10-10-10 haar eigen fonds: AtlasFonds

Mensenhulp
Atlasbridges zet zich met hart en ziel in voor de armen,zieken mensen en rechtelozen, voor sociale en economische rechtvaardigheid. We ondersteunen hen en hun organisaties door meer benefieten, inzamelacties, campagnes en voorlichtingen: lopende actie: SOS Zuid-Marokko, SOS Palestina; Atlasproject,Smile,EduMed project, Water&Landbouw project, Desert rose project, zie onze agenda voor meer info.