De organisatie heeft als doel:
• Alle inkomsten die – via haar benefietconcerten en activiteiten zullen worden gegenereerd, ten behoeve van goede doelen zullen komen. Hierbij wordt gedacht aan goede doelen zowel in Nederland als ook in andere landen.
• Verscheidene behoeften bevredigen zoals;Cultureel erfgoed promoten . Dit zowel voor de eigen leden als voor daarbuiten.De focus ligt hierbij gericht op iedereen die zich interesseert voor cultuur/leefstijl andere gewoonten en waarden en natuurlijk alle componenten die bij horen.
• Het bevorderen van de sociale contacten en communicatie tussen leden.
• Samen te werken met andere rechtspersonen en/of organisaties en/of natuurlijke personen die aan de realisering van de doelstellingen van de organisatie kunnen bijdragen.
• A lle verdere activiteiten van de organisatie en de resultaten daarvan, voor zover mogelijk en wenselijk, via pers en media bekendheid te geven.
• Het zorgen voor coördinatie tussen de organisaties op zowel nationaal als internationaal niveau.
• Het ondersteunen, en adviseren van organisaties,ouders,…
• Het ontwikkelen van innovatieve ideeën en projecten op diverse terreinen.
• Het informeren van haar doelgroep en samenwerkingspartners over sociale, culturele, educatieve en wetenschappelijke thema’s.
Een van de belangrijke doelstellingen van Atlasbridges is een centrale ontmoetingsinstantie te worden voor alle Marokkanen, Arabieren, Nederlanders (andere nationaliteiten zijn ook welkom) en vooral een steunpunt te zijn voor alle migranten uit Marokko, Jordanje, Syrië, Egypte,Sudan,….
evens willen we de Marokkaanse, Arabieren cultuur promoten bij de Nederlanders.In dit kader willen we diverse sociale en culturele activiteiten gaan organiseren