AMSTERDAM, 09-10-2018

Persbericht:

400 jaar MENA-Nederland

In 2020 wordt herdacht dat Nederland en MENA regio vierhonderd jaar geleden officiële betrekkingen aanknoopten. Daarmee was Nederland het eerste Europese land dat relaties aanknoopte met MENA regio. Atlasbridges wil dit gegeven nemen als leidraad of rode draad voor haar activiteiten in de komende jaren. De stichting zal de komend jaar zijn activiteiten zoveel mogelijk onder deze ‘vlag’ plaatsen. Het activiteitenprogramma van Atlasbridges voor de komend twee jaar zal vanuit 400 jaar onderlinge banden aandacht schenken aan diverse aspecten van de cultuur, geschiedenis, economie tussen Nederland en deze regio.

Vanzelfsprekend staan we stil bij de ontwikkelingen van de cultuur,economie in de afgelopen vierhonderd jaar. We vinden het echter belangrijker om het oog gericht te houden op de toekomst; tenslotte wonen er 750.000 mensen van MENA landen afkomst in Nederland. Wat kunnen mensen uit MENA regio en Nederlanders van elkaar leren op cultureel,sociaal,economische gebied? De activiteiten moeten ervoor zorgen dat deze twee gemeenschappen een nieuwe kijk op hun relatie en hun gezamenlijke geschiedenis krijgen.

De ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen biedt de mogelijkheid in elkaars culturele rijkdom te delen en is bovendien een voorwaarde om deze geschiedenis op een nieuwe basis voort te kunnen zetten en een manier te vinden om een harmonieuze multiculturele maatschappij te verwezenlijken. Om dit project, dat de uitwisseling tussen deze twee gemeenschappen zal bevorderen, succesvol te laten verlopen, is het van doorslaggevend belang contacten te leggen, te ontwikkelen en te onderhouden met organisaties van beide kanten.

400 Jaar Nederland – MENA regio betrekking’ heeft enerzijds als doel te laten zien hoe deze ontmoeting verlopen is en de belangrijkste gebeurtenissen daarvan in herinnering te brengen, anderzijds wil het de gezamenlijke geschiedenis herdenken en eren, door de organisatie van verschillende manifestaties in een aantal grote steden in Nederland en MENA regio.

In 2019 zal Stichting Atlasbridges veel projecten starten.Op het gebied van economie,Sport,samenleving,onderwijs en gezondheid in samenwerking met Nederlandse, MENA organisaties.Deze projecten zullen een impuls geven aan de relatie tussen MENA regio en Nederland.

Met vriendelijke groet,


ATLASBRIDGES
T: (0031) 06-42814941 (ma t/m za. VAN 09:00 tot 17:00)
A: Kuipersstraat 127a,1073 EP ,Amsterdam
E: Info@atlasbridges.nl
W: www.atlasbridges.nl