De Millenniumdoelstellingen, ofwel United Nations Millennium Development Goals zijn een aantal doelstellingen waarvan alle 191 VN-lidstaten hebben aangegeven dat ze deze willen bereiken.

1.Het uitbannen van armoede en honger

Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft moet in 2015 zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. En dat geldt ook voor het aantal mensen dat honger heeft.

2.Het bereiken van een universele basiseducatie

In 2015 moeten alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgen.

3.Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen

Bij voorkeur voor 2005, en op alle niveaus voor 2015, moet geslachtsdiscriminatie in primair en secundair onderwijs uitgebannen zijn. Daarnaast moeten de leden gelijke rechten voor mannen en vrouwen in het algemeen bevorderen.

4.Kindersterfte tegengaan

Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar moet in 2015 in ieder ontwikkelingsland met minimum tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

5.Het tegengaan van moedersterfte

De moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

6.Het uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere ziektes

Voor 2015 wordt een halt toegeroepen aan de verspreiding van aids, malaria en andere ziektes.

7.Het verzekeren van een duurzame omgeving

Het waarborgen van de duurzaamheid van het leefmilieu tegen 2015. Dat gaat onder meer over de toegang tot veilig drinkwater en de verbetering van de leefomstandigheden in sloppenwijken.

8.Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

Elementen daarvan zijn onder meer handel, het financieel systeem, het schuldenprobleem en de toegang tot nieuwe technologie.