• Initiatief & project: Stichting Atlasbridges
  • Uitvoer: StichtingAtlasbridges, Landelijke Organisaties, individuen.
  • Doelgroep: Burgers van Nederland,…
  • Duur van het project: 2018-2020

Na het gesprek van stichting Atlasbridges met haar achterban begin dit jaar en het overleg in de tweede kamer met aantal partijen kwamen in beging september progressieve kaders en vertegenwoordigers van een tiental organisaties bijeen om een actieplan “goudagenda” voor de 2 komende jaren optestellen.

Het Initiatief “Goudagenda” is gestart met een campagne “Samenwerken” om zoveel mogelijk ondersteuning te krijgen voor het initiatief, De campagne fungeert als voedingsbodem voor de Goudagenda 2018-2020 . Op dit moment hebben ruim 400 personen – waaronder vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, politieke partijen, moskeeën en jongeren- en vrouwenorganisaties uit verschillende steden – zich bij de campagne aangesloten.
De campagne loopt tot 31 december 2018: tot dan kunnen ideeën of projecten worden vermeld op het digitale manifest. Op basis van de vermelde projecten zal op deze dag een vast actieplan worden opgesteld die met het afsluiten van de campagne van start kan gaan. Bij de afsluiting van de campagne zal naast een persconferentie het manifest en het orgaan aan het kabinet en Koning Willem-Alexander worden gepresenteerd.

Mocht u uw naam nog niet aan het initiatief en het Manifest hebben verbonden, dan kunt u dat alsnog doen via onze aanmeldingspagina.

Landelijke register